2105579188 Ηρώων Πολυτεχνείου 12, Ασπρόπυργος a.tsipis.vstgroup@gmail.com
1